Wanneer je recht hebt op een transitievergoeding en wanneer niet?

Wanneer je werkt in loondienst en je wordt met wederzijds goedkeuren ontslagen, is de kans groot dat je recht hebt op een transitievergoeding. Maar niet in alle gevallen heb je hier recht op. Lees hier wanneer je recht hebt op een transitievergoeding en wanneer niet.

Wat is een transitievergoeding?

Om te begrijpen wanneer je wel of niet recht hebt op een transitievergoeding is het belangrijk om te weten wat een transitievergoeding is. Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die je als werknemer van de werkgever ontvangt wanneer je ontslagen wordt. Een transitievergoeding is ingesteld om jou als werknemer te beschermen bij verlies van inkomen. Zo is de transitievergoeding een onderdeel van een vaststellingsovereenkomst, een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer samen overeenkomen tot ontbinding van het contract met daarin alle relevante informatie zwart op wit vastgelegd. Of je recht hebt op een transitievergoeding, hangt af van verschillende voorwaarden.

Wanneer heb je wel recht op een transitievergoeding?

De wetgeving in Nederland heeft bepaald dat wanneer je als werknemer ontslagen wordt, je recht hebt op een transitievergoeding. In uitzonderlijke gevallen heb je geen recht op deze vergoeding. In deze gevallen heb je wel recht op een transitievergoeding:

  • Bij niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd door de werkgever
  • Bij ontbinding arbeidsovereenkomst met goedkeuring van het UWV of rechter
  • Bij een vaststellingsovereenkomst

Ook wanneer je als werknemer ontslag neemt, kan je in bepaalde situaties recht hebben op een transitievergoeding. Wanneer een werkgever ernstig verwijtbaar is of wanneer je in goed overleg met de werkgever tot ontslag met wederzijds goedvinden komt.

Wanneer heb je geen recht op een transitievergoeding?

Niet in alle gevallen heb je bij ontslag recht op een transitievergoeding. In deze gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding:

  • Behalen van de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Bij verwijtbaar ontslag. Vaak pas na meerdere waarschuwingen of ernstige misdragingen
  • Bij faillissement van het bedrijf
  • Bij een wettelijk vastgelegde vergoeding vanuit het CAO
  • Bij weigering verbeterd contract

Transitievergoeding berekenen

Hoe hoog de transitievergoeding is, hangt van verschillende factoren af. Zo hangt de hoogte van een transitievergoeding af van de hoogte van je salaris en de reeds gewerkte dienstjaren. Voor elk dienstjaar ontvang je als medewerker 1/3 deel van je bruto maandsalaris met een maximum van €86.000 of één bruto jaarsalaris. De hoogte van een transitievergoeding berekenen is eenvoudig met een tool te berekenen. Dit bedrag kan na onderhandeling hoger uitvallen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *